Natura Mura

Odkrij Muro.

Reka Mura s svojim poplavnim pasom predstavlja izjemno naravno in kulturno dediščino Pomurja, Slovenije in sveta. Reka, poplavni gozdovi, rečni rokavi, mrtvice in pestra kulturna krajina so življenjski prostor številnih redkih in ogroženih rastlinskih in živalskih vrst ter zagotavljajo številne dobrine lokalnim prebivalcem. Zato so varovani v sklopu evropskega omrežja varovanih območij Natura 2000 in UNESCO mreže biosfernih območij.

V projektu Natura Mura z ukrepi za doseganje ciljev Nature 2000 prispevamo k dobrobiti narave in ljudi.

HABITATNI TIPI

INTERPRETACIJA

Aktualno

Projektno partnerstvo