ZAGON PROJEKTA NATURA MURA

ZAGON PROJEKTA NATURA MURA

Maribor, 31. 7. 2020 – Pred dnevi je Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko podprla projekt Obnovitev mokrotnih habitatov ob Muri ali krajše Natura Mura, katerega pripravo in vodenje koordinira Zavod RS za varstvo narave. S tem se začenja izvedba največjega revitalizacijskega projekta na in ob reki Muri do sedaj.

Projekt Natura Mura smo pripravili partnerji Zavod RS za varstvo narave (vodilni partner), Direkcija RS za vode, Zavod za gozdove Slovenije, Slovenski državni gozdovi, Občina Velika Polana in Razvojni center Murska Sobota v sodelovanju z Ministrstvom za okolje in prostor. Pri oblikovanju projekta so aktivno sodelovale tudi lokalne skupnosti iz pomurske regije.

Projekt je financiran iz programa za izvajanje Evropske kohezijske politike 2014-2020 iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in Republike Slovenije iz sredstev namenjenih doseganju ciljev Nature 2000. Vrednost projekta je 4,6 milijona EUR, izvedba bo trajala do decembra 2023.

Osrednji cilj projekta je obnova vodni, gozdnih in travniških življenjskih območja Natura 2000 ob reki Muri. Zato so predvideni ukrepi kot je revitalizacija struge Mure, obnova rečnih rokavov in mrtvic, obnova poplavnih gozdov ter obnova mokrotnih travnikov. Revitalizacija narave je zasnovana tako, da bo poleg naravovarstvenih ciljev zasledovala tudi širše cilje trajnostnega gospodarjenja z reko in njeno poplavno ravnico. Eden od ciljev je tudi približati naravo domačinom. Z interpretacijskimi centri in poligoni ter posodobljenimi učnimi potmi bo oplemenitila turistična ponudba za domačine in turiste. Interpretacijske točke, ki se bodo raztezale od Šentilja do Benice, bodo na sodoben način prezentirale zgodbo o pestri pomurski naravi in pomenu njenega varovanja, saj je območje vse bolj prepoznano (tudi v času korone) kot zanimiva trajnostna turistična destinacija. Hkrati pa je izvedba projekta tudi pomemben korak k doseganju ciljev trajnostnega razvoja UNESCO Biosfernega območja Mura.