Pričela se je obnova travišč Penovje

Pričela se je obnova travišč Penovje

Velika Polana, 15. 2. 2021  – V začetku februarja so se v naravi začela prva dela na projektu Natura Mura, saj je občina Velika Polana začela s čiščenjem zarasti na območju zaraščajočih travnikov Penovje.

Občina Velika Polana je pri projektu Natura Mura odgovorna za vzpostavitev in vzdrževanje ekstenzivnih travišč, ki predstavljajo habitatni tip HT 6510 – nižinski ekstenzivno gojeni travniki. V začetku meseca februarja 2021 so tako pričeli z odstranjevanjem zarasti na območju naravne vrednote Penovje, ki leži na območju Natura 2000 Mura. Dela v prvi fazi zajemajo posek drevesne in grmovne zarasti ter mulčenje koreninskih sistemov z gozdarskim strojem ‘mulčerjem’ na območju sedmih hektarjev. Vsaj še eno rastno sezono po opravljeni odstranitvi zarasti pa bodo območje ponovno mulčili, da bi z odstranitvijo poganjkov preprečili ponovno zaraščanje.

Občina Velika Polana je za izvedbo aktivnosti podpisala pogodbo z zunanjim izvajalcem, ki bo navedene aktivnosti izvedel do konca oktobra 2021.