POTRDILI SMO PROJEKTNI SVET IN PROJEKTNO SKUPINO PROJEKTA NATURA MURA

POTRDILI SMO PROJEKTNI SVET IN PROJEKTNO SKUPINO PROJEKTA NATURA MURA

Velika Polana, 23. 4. 2021 –  V dvorani Doma krajanov na Občini Velika Polana je potekal prvi sestanek projektnega sveta projekta Natura Mura. Na srečanju so udeleženi predstavniki projektnih partnerjev potrdili projektni svet, ki ga sestavljajo direktorji v projektu sodelujočih partnerjev in mu predseduje direktor Zavoda RS za varstvo narave. Naloga projektnega sveta je sprejemanje strateških odločitev za izvedbo projekta.

Projektni svet je imenoval tudi projektno skupino, ki jo sestavljajo vodja projekta in koordinatorji aktivnosti pri vseh projektnih partnerjih. Projektna skupina je zadolžena za izvajanje vseh načrtovanih aktivnosti projekta, ki so potrebne za uspešno izvedbo in doseganje ciljev projekta.

Po potrditvi projektne skupine in projektnega sveta Natura Mura je sledila predstavitev programa aktivnosti in nalog za leto 2021 ter ogled naravne vrednote Penovje, kjer je bilo v sklopu projekta obnovljenih 7 ha nižinskih ekstenzivno gojenih travnikov.