V VELIKI POLANI JE POTEKAL TRETJI KOORDINACIJSKI SESTANEK PROJEKTA NATURA MURA

V VELIKI POLANI JE POTEKAL TRETJI KOORDINACIJSKI SESTANEK PROJEKTA NATURA MURA

Velika Polana, 16. 4. 2021 –  V dvorani Doma krajanov v občinski zgradbi Velike Polane je bil izveden tretji koordinacijski sestanek projekta Natura Mura. Sestanka so se udeležili vsi projektni partnerji in predstavnici kohezijskega sektorja iz Ministrstva RS za okolje in prostor. Glavna tema sestanka je bil pregled do sedaj realiziranih projektnih aktivnosti in predstavitev načrta dela v prihodnjih mesecih izvajanja projekta. Partnerji so predstavili svoje aktivnosti, težave, na katere so naleteli pri izvajanju projekta, in načrte za delo do konca letošnjega leta.

Po predstaviti projektnih aktivnosti in diskusiji je sledil terenski ogled uspešno izvedene projektne aktivnosti obnove nižinskih ekstenzivno gojenih travnikov na območju Penovje, za katero je odgovoren projektni partner Občina Velika Polana. V sklopu te aktivnosti so odstranili zarast na 7 ha travnikov, ki so bili pred tem v stanju zaraščanja. Partnerji so si ogledali tudi lokacijo bodočega informacijskega centra pri Copekovem mlinu v Mali Polani.