STROKOVNA DELAVNICA ZA GOZDNO PAŠO V MURSKIH GOZDOVIH

STROKOVNA DELAVNICA ZA GOZDNO PAŠO V MURSKIH GOZDOVIH

Murska šuma, 20. 5. 2021 – V sklopu projekta Natura Mura smo projektni partnerji Slovenski državni gozdovi, Zavod za gozdove Slovenije in Zavod RS za varstvo narave pripravili strokovno delavnico na temo vzpodbujanje naravnega pomlajevanja v gozdnih habitatih GHT 91E0* (Obrečna vrbovja, jelševja in jesonovja) in GHT 91F0 (Obrečni hrastovo-jesenovo-brestovi gozdovi).

Na delavnico smo povabili tudi predstavnike Kmetijsko-gozdarske zbornice in predstavnike Uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin, območnega urada Murska Sobota ter Gozdarski inštitut Slovenije.

Glavni namen delavnice je bil pridobiti potrebne informacije za izvedbo poskusa naravnega pomlajevanja z gozdno pašo s področja naravovarstva, gozdarstva, kmetijstva in veterine. S projektnimi partnerji in povabljenimi gosti smo si ogledali izbrani lokaciji za izvedbo gozdne paše. Projektni partnerji smo predstavili sam potek izvedbe aktivnosti, nato pa je sledila strokovna razprava glede odprtih vprašanj pred neposredno izvedbo aktivnosti na terenu. Dorekli smo časovnico aktivnosti in potrebno dokumentacijo.