You are currently viewing OB REKI MURI NASTAJAJO NOVE INTERPRETACIJSKE TOČKE

OB REKI MURI NASTAJAJO NOVE INTERPRETACIJSKE TOČKE

Reka Mura je zaradi svoje biotske pestrosti in vpliva za regijo izredno pomembno, pa tudi občutljivo območje. V okviru kohezijskega projekta Natura Mura smo partnerji preko naravovarstvenih aktivnosti prispevali velik delež k izboljšanju stanja habitatov in vrst v bisfernem območju reke. V letošnji pomladi pa ob celotnem toku reke nastajajo nove interpretacijske točke, ki bodo izboljšale razumevanje pomena vrst, habitatov in tudi procesov, ki se odvijajo v tem enkratnem naravnem okolju.

Razvojni center Murska Sobota je v okviru projekta v preteklih letih pripravil načrt interpretacije. Pri pripravi so sodelovali tudi partnerji projekta in deležniki v okolju. Projektiranje interpretacijskih elementov je delo zunanjega izvajalca, Ateljeja Ostan Pavlin.

V letošnjem letu pa smo začeli s postavljanjem elementov v naravi. Izvedbo in postavitev elementov smo zaupali lokalnemu podjetju Vojcles d.o.o., ki ima s tovrstnimi deli že kar precej izkušenj. Za začetek smo postavili prva počivališča, ki so namenjena predvsem opazovanju narave in procesov v naravi. Do poletja pa bo vzpostavljenih vseh 12 lokacij za interpretacijo, med njmi tudi tri učne poti in  trije informacijski centri, ki bodo ponudili bogate informacije o reki Muri, obrečnem prostoru, vrstah in habitatih, ki so ohranjeni v tem območju, pa tudi o sobivanju reke in ljudi v pokrajini ob Muri.