DRISTAVIČNI SPRELETAVEC

Kačji pastir dristavični spreletavec (Leucorrhinia pectoralis) je ena najredkejših vrst kačjih pastirjev ob reki Muri.  Je črne barve z temnordečimi lisami po telesu pri samcih, samice imajo lise obarvane svetlo rumeno do rjavkaste barve. Največja prepoznavnost vrste se kaže v beli obrazni maski in po piki na sedmem členu zadka. Odrasli osebki letajo od maja do avgusta. Njegov življenjski prostor so mrtvice, ribniki, grmičevje in gozdne mejice. Zaradi visoke odzivnosti na spremembe, so dobri pokazatelji trenutnega stanja določenega biotopa.

Območje nahajanja ob reki Muri

Na Posebnem ohranitvenem območju Mura je vrsta vezana na nekaj starih mrtvic ob spodnjem toku reke, predvsem v okolici Petišovcev. 

Dejavniki ogrožanja

Dristavičnemu spreletavcu je ključna grožnja obstoju izguba habitata zaradi izginjanja mrtvic. Zaradi utrjenosti struge reke Mure na večini njenega toka, mrtvice že nekaj desetletij ne nastajajo več. Obstoječe mrtvice so podvržene naravnemu kopnenju, katero je pa še pospešeno zaradi upadanja podtalnice ter povečanega vnosa hranil. Grožnjo njihovemu obstoju predstavlja uničevanje naravnega ravnovesja mrtvic zaradi ribogojitvene in ribolovne dejavnosti – plenilske ribe se prehranjujejo z ličinkami kačjih pastirjev, uničuje se vodno rastlinje in obrežna zarast, povečano je onesnaževanje.

Aktivnosti projekta

Za izboljšanje stanja ohranjenosti vrste dristavični spreletavec bomo izvedli neposredno aktivnost: 

  • Izvedba ukrepov za obnovitev mrtvice Podkova s poglobitvijo obstoječe depresije do nivoja, ki bo omogočal stalno omočenost, na skupni površini 1,6 ha.

Urejen bo interpretacijski poligon v Benici, ki bo razlagal in spodbujal ohranjanje naslovljenega vrste in ohranjanje biotske raznovrstnosti območja Natura 2000 Mura.

Za potrebe izvedbe neposrednih aktivnosti bodo izdelana naravovarstvena strokovna izhodišča za izvedbo aktivnosti izboljšanja stanja vrste in analiza tal na območju izvedbe neposredne aktivnosti, ki je potrebna zaradi načrtovanja lokacije odlaganja izkopanega sedimenta. Ob upoštevanju naravovarstvenih strokovnih izhodišč in rezultatov analize tal bo izdelana izvedbena dokumentacija