PANONSKI PUPEK, VELIKI PUPEK, HRIBSKI URH, OVRATNIŠKI PLAVAČ

Dejavniki ogrožanja

Panonskemu in velikemu pupku, hribskemu urhu ter ovratniškemu plavaču je ključna grožnja obstoju zaustavljena naravna rečna dinamika, kar posledično pomeni, da habitati več ne nastajajo po naravni poti. Izginjajo mrtvice in druge manjše stoječe vode. Primarni habitati se zmanjšujejo, razdalja med njimi pa veča. Veliko grožnjo prav tako predstavlja ribolovna in ribogojska dejavnost. Omenjene vrste so na prisotnost rib izredno občutljive – rastlinojede vrste rib uničujejo vodno rastlinje, plenilskim vrstam pa ličinke ali odrasle živali predstavljajo plen. 

SLOVARČEK POJMOV

sistemska kategorija rastlinstva in živalstva.

večja skupina osebkov navadno iste vrste, ki živi na istem območju.

postajati mesten, mestno urejen.

PANONSKI PUPEK

Panonski pupek (Triturus dobrogicus) je bližnji sorodnik v Sloveniji bolj razširjenega velikega pupka.  Ima sorazmerno vitko telo s kratkimi nogami, dolžina telesa pri samcih meri do 13 cm, pri samicah pa do 16 cm. Hrbtna stran je temno rjava do črna, včasih tudi rdečkasto obarvana, pogosto imajo temne lise in drobne bele pike na bokih. Grlo je sive ali črne barve z belimi pikami, ki so bolj pogoste pri samcih. Nekatere samice imajo na hrbtu rumeno črto. Na ventralni strani so obarvano temno oranžno ali rdeče. Razmnožujejo se v manjših vodnih telesih z mirujočo vodo, lahko pa tudi v kanalih in mlakah. 

Območje nahajanja ob reki Muri

Panonski pupek je prisoten predvsem na spodnjem toku reke Mure, na odseku od Gornje Radgone do Veržeja pa so prisotni križanci vrst panonski in veliki pupek. 

VELIKI PUPEK

Veliki pupek (Triturus carnifex) je precej robusten, ima dolge noge (prednost pri premikanju na kopnem). Samice dosegajo velikost do 18 cm, samci so nekoliko krajši. Na zgornji strani telesa so rjavo ali rumenkasto obarvani, trebuh imajo živo oranžen s številnimi temnimi lisami. Grlo je temne barve, posuto z majhnimi belimi pikami. Samec ima po sredini repa svetlomodro progo in večjo kloako kot samica. Razmnoževanje in razvoj ličink poteka v stalnih ali občasnih vodnih telesih, izogiba se habitatov, kjer se nahajajo ribe.. V času parjenja imajo samci nazobčan hrbtni greben.

Območje nahajanja ob reki Muri

Veliki pupek je razširjen predvsem ob zgornjem toku reke Mure. 

Ali veš, da:

  • ima panonski pupek najmanjšo velikost ličink med pupki?
  • veliki pupek v naravi lahko živi do 16 let?
  • hribski urh ne more iztegniti jezika iz ust?
  • da je ovratniški plavač zelo ogrožena vrsta?

HRIBSKI URH

Hribski urh (Bombina variegata) je velik od 3-5 cm, telo je po hrbtni strani izrazito bradavičasto in enotno sive ali rjave barve, po trebušni strani je črn z večjimi rumenimi lisami. Bele pike na trebuhu manjkajo.  Splošno je razširjen po vsej Sloveniji, drugod po Evropi počasi izginja. Ob nevarnosti otrpne, se upogne in dvigne na zadnje noge, da se vidijo opozorilne barve. 

Območje nahajanja ob reki Muri

Na Posebnem ohranitvenem območju Mura ni povsem čistih populacij hribskega urha. Populacije s prevladujočimi znaki hribskega urha so prisotne vzdolž zgornjega dela toka reke Mure. 

OVRATNIŠKI PLAVAČ

Ovratniški plavač (Graphoderus bilineatus) je eden najredkejših kozakov v Evropi. V dolžino doseže od 14 do 16 mm. Ima hrbtno sploščeno telo, čez prvi člen oprsja prečno poteka širok rumen trak. Živi v stoječih bogato zaraslih čistih vodah, kot so gozdne mlake, naseljuje pa tudi gramoznice. Je slabo mobilna vrsta, na kopno gre samo takrat, ko se zabubijo in preobrazijo, tudi letajo izjemoma. Izogiba se vodam, kjer so prisotne plenilske ribe.

Območje nahajanja ob reki Muri

Ovratniški plavač je bil v zadnjih letih evidentiran le na dveh lokacijah – pri vasi Krapje in na območju vzhodno od Murske šume. 

Kaj lahko mi naredimo za izboljšanje stanja ohranjenosti panonskega in velikega pupka, hribskega urha in ovratniškega plavača?

  • Varujmo reke, potoke, mlake in druge vodne habitate. 
  • Ne onesnažujmo voda.
  • Ohranjajmo obrežni pas z naravno vegetacijo.
  • Omejujmo regulacije ter spodbujajmo renaturacije, preprečujmo zmanjševanje prodonosnosti rek in se usmerimo k ponovni vzpostavitvi rečne dinamike.

Aktivnosti projekta

Za izboljšanje stanja ohranjenosti vrst panonski pupek, veliki pupek, hribski urh in ovratniški plavač je v sklopu neposredne aktivnosti na 20 lokacijah predvidena ureditev mreže bogato strukturiranih vodnih habitatov v gozdnem prostoru, ki izboljšajo omrežje bistvenih delov habitata vrst (0,2 ha). 

Izvedena bo nadgradnja učne poti v Moti, ki bo namenjena interpretaciji ciljne vrste ovratniški plavač.

Izdelana bodo strokovnih izhodišča z izvedbeno dokumentacijo za izboljšanje stanja habitata vrst z ureditvijo mreže vodnih habitatov vrst. 

Za zagotovitev trajnosti neposrednih aktivnosti bodo izdelana strokovna navodila za dopolnitve GGN.