Vrste

Živalski svet reke Mure je izjemno pester. Kljub temu so številne vrste zaradi različnih razlogov postale v zadnjih desetletjih močno ogrožene. Projekt Natura Mura naslavlja 12 ciljnih ogroženih živalskih vrst območja Natura 2000 Mura.